Chuẩn miền Bắc ra đời như tên gọi,...

Chuẩn miền Bắc ra đời như tên gọi,...: Mang luoi lon kho an lien, Mang vau kho an lien, Mang cu tuoi bup, Mang la tuoi, Mang la...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến